Daudzdzīvokļu ēka

Gamle Ramnesveien 11, Sem 3170, Norvēģija

Piegādātie ēkas elementi: 7 300 m2 ēkas konstruktīvie elementi.

Atrašanās vieta: GamleRamnesveien 11, Sem 3170, Norvēģija

Ēkas tips: Koka karkasa daudzdzīvokļu māja.

Ražošanas veids: Ārsienas, iekšsienas, starpstāvu pārsegumi, jumta elementi, balkona elementi, garāžu konstrukcijas.

Veiktie darbu procesi:

  • Ēkas konstrukciju projektēšana, montāžas tehniskā projekta izstrāde;
  • Ražošana;
  • Piegāde;
  • Montāža;
  • Fasādes apdares darbi.

Projekta realizācijas datums: augusts 2017 – augusts 2018

Projekta izpildītājs: Ringen Bygg AS

Galerija

Sertifikāti

Kvalitātes vadības sistēma
ISO 9001:2015
Lejupielādēt PDF
Vides pārvaldības sistēma
ISO 14001:2015
Lejupielādēt PDF