Daudzdzīvokļu ēka Holmenveien

Holmenveien 44, Oslo, Norvēģija

Piegādātie ēkas elementi: 3 800 m2 ēkas konstruktīvie elementi.

Atrašanās vieta: Holmenveien 44, Oslo, Norvēģija

Ēkas tips: Koka karkasa daudzdzīvokļu māja.

Ražošanas veids: Ārsienas, iekšsienas, starpstāvu pārsegumi, balkona elementi.

Veiktie darba procesi:

  • Ēkas konstrukciju projektēšana, montāžas tehniskā projekta izstrāde;
  • Ražošana;
  • Piegāde;
  • Montāža;
  • Fasādes apdares darbi.

Projekta realizācijas datums: maijs 2017 – augusts 2017

Projekta pasūtītājs: Ringen Bygg AS

Galerija